PERSONĪGAIS IKDIENAS KALENDĀRS

Piemērs - Rainis (laulības ar Aspaziju)

Harmonija (50%)Spriedze (50%)Spriedze un harmonija
HarmonijaSpriedze23.1225.1227.1229.1231.1201.0103.0105.0107.0109.0111.0113.0115.0117.0119.0121.010%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Spriedze un harmonija nākamajām 30 dienām
Svarīgākie faktori
Faktors Punkti
1. Aktivitāte 2.61
2. Seksualitāte 2.23
3. Emocionalitāte 1.73
4. Radošie Spēki 1.44
5. Resursi 1.22
6. Intelekts Un Saprašanās 0.38

Svarīgākie faktori nākamajām 7 dienām

23.1224.1225.1226.1227.1228.1229.120.00.51.01.52.02.53.0Punkti

Svarīgāko planētu stāvokļu raksturojums

Mēness (Interesējošais brīdis) 60° Saturns (Rainis)

Spēkā no 23.12.1897 līdz 23.12.1897, izklīdīs pēc 0 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas palīdz labāk pieskaņoties situācijai un atbilst prasībām vai noteiktajai kārtībai, elastīgāk iejusties apstākļu rāmjos.

Marss (Interesējošais brīdis) 60° Mezgls (Rainis)

Spēkā no 23.12.1897 līdz 24.12.1897, izklīdīs pēc 1 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas šī perioda lēmumos un rīcībā palīdz nezaudēt saikni ar svarīgiem savas dzīves orientieriem, dzīves pamatievirzi un vadlīniju, ceļu un uzdevumiem.

Venēra (Interesējošais brīdis) 90° Saule (Rainis)

Spēkā no 20.12.1897 līdz 25.12.1897, izklīdīs pēc 2 dienām

Planētu stāvoklis, kas emocijām un pašizpausmei piešķir vairāk spilgtuma, bet arī asuma un negludumu. Dažbrīd saskarsmē var rasties ne visai veiklas vai pārspīlētas situācijas. Brīžiem kaut kas var šķist neatbilstošs vai mulsināt gaumi. Citkārt var nebūt viegli panākt skaidrību savās jūtās vai vēlmēs, bet estētiskas nepilnības vai izvēles grūtības var aizskart pašapziņu. Taču pie zināmas apņēmības, šis planētu stāvoklis var būt radoši auglīgs, sagādāt spilgtus iespaidus un interesantus kontaktus. Veselības ziņā: vēlams vairāk uzmanības pievērst sirds—asinsvadu sistēmai, nierēm, kaklam, ādai.

Jupiters (Interesējošais brīdis) 0° Marss (Rainis)

Spēkā no 30.11.1897 līdz 27.12.1897, izklīdīs pēc 4 dienām

Spilgts planētu savienojums, kas aktivizē procesus un saasina apstākļus, bet liek drošāk izpausties, uzņemties iniciatīvu, plānot un īstenot ieceres. Taču vienlaikus, var aktivizēties arī problēmas ar autoritātēm, var kļūt jūtīgāki pašvērtējuma jautājumi, vai, jāsaskaras ar ambīcijām un agresīvu ekspansiju. Šajā periodā vēlams mazāk plātīties, izvairīties no nevērības pret citiem, nemaz nerunājot par augstprātīgu attieksmi. Šis faktors ir labs, lai sakustētos, pie kaut kā ķertos un sāktu virzīties. Labs, lai plānotu un nospraustu mērķus, saskaņotu priekšstatus ar rīcību un taktiku ar stratēģiju. Noderīgs faktors, lai sāktu kaut ko mācīties, vai, dotos ceļā...
Šajā periodā dažādās dzīves situācijās der stingrāk ievērot drošības noteikumus. Uzmanīgāk apieties ar karstiem un asiem priekšmetiem, rīkiem un mehānismiem. Veselības ziņā: vēlams atturēties no asiem ēdieniem, izvairīties no galvas sāpēm, traumatisma.

Merkurs (Interesējošais brīdis) 90° Mezgls (Rainis)

Spēkā no 20.12.1897 līdz 26.12.1897, izklīdīs pēc 3 dienām

Problemātisks faktors, kas liek mazliet papūlēties, lai domāšanā, manevros un kontaktos nezaudētu saikni ar svarīgiem savas dzīves orientieriem, saskaņu ar savas dzīves virzienu un ceļu.

Lilita (Interesējošais brīdis) 90° Merkurs (Rainis)

Spēkā no 2.12.1897 līdz 31.12.1897, izklīdīs pēc 8 dienām

Problemātisks, var teikt karmisks faktors, kas ne visai labvēlīgi iespaido dzīves norises. Šajā periodā vēlams atturēties no mahinācijām un meliem. Uzmanīgāk ceļojumos.

Venēra (Interesējošais brīdis) 60° Lilita (Rainis)

Spēkā no 20.12.1897 līdz 25.12.1897, izklīdīs pēc 2 dienām

Harmonisks faktors, kas vairo personīgo šarmu un palīdz īstenot vēlmes, ļauj precīzāk vērtēt situāciju un izdarīt labāku izvēli.

Saturns (Interesējošais brīdis) 60° Marss (Rainis)

Spēkā no 17.12.1897 līdz 16.1.1898, izklīdīs pēc 24 dienām

Harmonisks faktors, kas stabilizē dažādu dzīves norišu ritmus un palīdz nodomiem vai iniciatīvām veidot drošākus pamatus. Šis faktors palīdz labāk iekļauties prasību vai termiņu rāmjos un jebkādu ideju noformēšanas fāzē. Šis faktors ļauj labāk saistīt iniciatīvu ar pieredzi un apņēmību — ar apdomību.

Neptūns (Interesējošais brīdis) 120° Mezgls (Rainis)

Spēkā no 9.6.1897 līdz 29.1.1898, izklīdīs pēc 37 dienām

Labvēlīgs faktors, kas palīdz saskaņot dvēseles norises: izjūtas, iespaidus un pārdzīvojumus ar svarīgiem dzīves orientieriem, pamatievirzi un vadlīniju, ceļu un uzdevumiem.

Mezgls (Interesējošais brīdis) 90° Saturns (Rainis)

Spēkā no 13.11.1897 līdz 26.2.1898, izklīdīs pēc 65 dienām

Problemātisks, var teikt karmisks faktors, kas liek papūlēties, lai saskaņotu šī laika prasības ar savam iespējām.

Jupiters (Interesējošais brīdis) 120° Mēness (Rainis)

Spēkā no 15.12.1897 līdz 5.3.1898, izklīdīs pēc 72 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas palīdz veidot labvēlīgus apstākļus un rast ērtākus risinājumus, sekmē ieguvumus un panākumus; zināšanu apguvi un uzkrājumu veidošanu. Šis faktors ļauj labāk paust rūpes un kaut ko paveikt nākotnei. Visai labvēlīgs ģimenes tēmām vai ceļojumu sākumam.

Jupiters (Interesējošais brīdis) 60° Venēra (Rainis)

Spēkā no 15.12.1897 līdz 5.3.1898, izklīdīs pēc 72 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas palīdz labāk vērtēt situāciju un izvēlēties atbilstošākas lietas. Šis faktors palīdz saskaņot vēlmes un plānus, vērienu un gaumi, palīdz gūt kaut ko vērtīgu vai nozīmīgu. Šis faktors palīdz veidot patīkamākus kontaktus, izturēties ar cieņu, uzlabot attiecības.

Jupiters (Interesējošais brīdis) 180° Neptūns (Rainis)

Spēkā no 15.12.1897 līdz 5.3.1898, izklīdīs pēc 72 dienām

Problemātisks planētu stāvoklis, kas liek vairāk papūlēties, lai saskaņotu ieceres un plānus ar sirdsbalsi un iekšējām izjūtām. Šis faktors nereti liek apjaust vai pārdzīvot kaut ko tādu, kas ļauj citādāk paskatīties uz savām pozīcijām, iespējams, kaut ko mainīt savos uzskatos. Šis faktors var likt risināt pretrunas starp jūtām un ambīcijām. Var dod iespējas labāk saprast citu pārdzīvojumus, psiholoģiskas problēmas, vai, jūtu samezglojumus, varbūt arī pašam(—ai) ir jāatrisina kāda mīlestības tēma.
Dažādās dzīves jomās derētu uzmanīgāk ar ūdens stihiju vai mitruma radītiem efektiem. Prātīgāk jārīkojas ar agresīvu ķīmiju, medikamentiem. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no infekcijām, saudzēt aknas, pievērst uzmanību asinsritei, vielmaiņai.

Neptūns (Interesējošais brīdis) 180° Jupiters (Rainis)

Spēkā no 9.11.1897 līdz 7.6.1898, izklīdīs pēc 166 dienām

Sarežģīts planētu stāvoklis, kas liek meklēt kopsaucēju starp izjūtam un priekšstatiem, starp to, kas tiek pārdzīvots un to, kas tiek plānots. Šajā periodā dzīvē var ienākt tādas izjūtas vai pārdzīvojumi, kas liek pārskatīt līdzšinējās dzīves pozīcijas, uzskatus un ambīcijas. Var rasties visai saspringts dialogs starp sirdsbalsi un vērtējumiem, vai, pretrunas ar autoritātēm.
Brīžiem kustība uz priekšu var iestigt un atslābt, mērķi var zaudēt asumu, tālākais ceļš kļūt neskaidrs. Jārod jauna jēgas un nozīmes izpratne, jāpārvar šaubas un pārliecības trūkums. Attiecībās var saasināties domstarpības ar kāda ambīcijām, vai arī pretrunas ar kādu, kas nav motivēts neko mainīt. Veselības ziņā: Vēlams pievērst vairāk uzmanības asinsritei, aknām, vielmaiņai. Jāreķinās ar infekciju risku.

Rainis
FaktorsAbsolūtie ° 
168°18°
69°
161°11°
129°
187°
260°20°
207°27°
93°
44°14°
155°
346°16°
201°21°
198°18°
Interesējošais brīdis
FaktorsAbsolūtie ° 
271°
267°27°
291°21°
258°18°
262°22°
188°
246°
241°
80°20°
73°13°
171°21°
234°24°
296°26°
72°12°

Visi aspekti (54)
Conjunction (1)
  Aspekts Orbiss  
0°  
Dynamic (14)
  Aspekts Orbiss  
180° 180°  
90° 90°  
45° 45°  
135° 135°  
135° 135°  
135° 135°  
90° 90°  
90° 89°  
90° 89°  
180° 179°  
135° 136°  
90° 91°  
90° 89°  
135° 134°  
Harmonic (10)
  Aspekts Orbiss  
30° 30°  
60° 60°  
60° 60°  
30° 31°  
60° 61°  
120° 121°  
60° 59°  
120° 119°  
30° 29°  
60° 59°  
Karmic (12)
  Aspekts Orbiss  
40° 40°  
80° 80°  
80° 80°  
20° 20°  
20° 20°  
80° 79°  
20° 19°  
80° 81°  
80° 79°  
20° 19°  
40° 39°  
20° 21°  
Creative (17)
  Aspekts Orbiss  
72° 72°  
36° 36°  
36° 36°  
144° 144°  
108° 108°  
36° 36°  
36° 36°  
72° 73°  
108° 109°  
108° 107°  
72° 71°  
72° 73°  
72° 73°  
108° 107°  
72° 71°  
108° 107°  
72° 73°  
Mažora aspekti (25)
Dynamic (8)
  Aspekts Orbiss  
180° 180°  
90° 90°  
90° 90°  
90° 89°  
90° 89°  
180° 179°  
90° 91°  
90° 89°  
Harmonic (8)
  Aspekts Orbiss  
60° 60°  
60° 60°  
60° 61°  
120° 121°  
0°  
60° 59°  
120° 119°  
60° 59°  
Karmic (2)
  Aspekts Orbiss  
40° 40°  
40° 39°  
Creative (7)
  Aspekts Orbiss  
72° 72°  
72° 73°  
72° 71°  
72° 73°  
72° 73°  
72° 71°  
72° 73°