PERSONĪGAIS IKDIENAS KALENDĀRS

PIEMĒRI

Piemērs - Laulība. Amale Klūnija

Harmonija (63%)Spriedze (37%)Spriedze un harmonija
HarmonijaSpriedze27.0929.0901.1003.1005.1007.1009.1011.1013.1015.1017.1019.1021.1023.1025.100%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Spriedze un harmonija nākamajām 30 dienām
Svarīgākie faktori
Faktors Punkti
1. Aktivitāte 2.57
2. Emocionalitāte 2.57
3. Intelekts Un Saprašanās 2.57
4. Seksualitāte 2.33
5. Radošie Spēki 1.94
6. Resursi 1.13

Svarīgākie faktori nākamajām 7 dienām

27.0928.0929.0930.0901.1002.1003.100.00.51.01.52.02.53.0Punkti

Svarīgāko planētu stāvokļu raksturojums

Merkurs (Interesējošais brīdis) 90° Merkurs (Amale Klūnija)

Spēkā no 27.9.2014 līdz 28.9.2014, izklīdīs pēc 1 dienām

Problemātisks planētu stāvoklis, kas paaugstina nervu aktivitāti, un parasti, vairo arī stresa līmeni. Var rasties nepieciešamība aktīvāk kontaktēt, iepazīt jaunus apstākļus un cilvēkus. Intensīvāk jāpiepūlē domāšana, jārisina atjautības uzdevumi, prasmīgi jārīkojas sarežģītos apstākļos. Pie zināmas apņēmības, šī faktora spriedze var darboties kā elektriskā strāva spuldzē: vairot skaidrību un sapratni, palīdzēt atrisināt grūtus jautājumus, kuriem citkārt nepietika enerģijas.
Šajās dienās būtu vēlams izvairīties no asiem vārdiem, informācijas sagrozīšanas un priekšmetu zaudēšanas. Ikdienas kustībās un manevros derētu pievērst vairāk uzmanības kustību koordinācijai, it sevišķi pie stūres. Uzmanīgāk jārīkojas ar elektroierīcēm, tehniku un sakaru līdzekļiem. Veselības ziņā: der saudzīgāk apieties ar nervu un elpošanas sistēmām, rokām, zarnām.

Venēra (Interesējošais brīdis) 120° Merkurs (Amale Klūnija)

Spēkā no 26.9.2014 līdz 27.9.2014, izklīdīs pēc 0 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas sekmē iepazīšanos un sazināšanos, piešķir kontaktiem vairāk gaumes un pievilcības, rada patīkamāku sazināšanās toni un gaisotni. Šis faktors palīdz saskaņot domas un emocijas, palīdz rast savām izjūtām īstos vārdus, vai, runas formu labāk pieskaņot saturam.

Venēra (Interesējošais brīdis) 60° Marss (Amale Klūnija)

Spēkā no 24.9.2014 līdz 29.9.2014, izklīdīs pēc 2 dienām

Harmonisks vairāku dienu planētu stāvoklis, kas vairo vēlmju un rīcības atbilstību, uzlabo noskaņojumu un sekmē veiksmīgāku izvēli. Šis faktors palīdz tikties un veidot patīkamāku kontakta atmosfēru. Un tā kā iesaistītās planētas ir saistītas ar vīrišķo un sievišķo sākotni, šajās dienās ir iespējas veidot harmoniskākas attiecības ar pretējo dzimumu.
Jebkurā gadījumā šis faktors ienes kaut nelielus, bet patīkamus akcentus.

Venēra (Interesējošais brīdis) 90° Jupiters (Amale Klūnija)

Spēkā no 24.9.2014 līdz 29.9.2014, izklīdīs pēc 2 dienām

Spilgts, bet nedaudz saspringts faktors, kura periodā smalkāk jāvērtē situācijas, jāveltī uzmanību tam, lai izvēle nebūtu pretrunā ar plāniem, vai tam, lai prestiža apsvērumi nekonfliktē ar gaumi, vai arī, lai vēlme atstāt iespaidu neradītu problēmas pašcieņai. Var gadīties neomulīga sajūta kādu cilvēku attieksmes dēļ, vai, ne visai patīkami sajust neatbilstību kādiem kritērijiem. Šajās dienās, vēlams, paužot savu viedokli vai pārliecību, nezaudēt smalkjūtību. No veselības viedokļa: būtu labi vairāk uzmanības veltīt aknām, asinsritei, kaklam, ausīm, ādai, nierēm.

Jupiters (Interesējošais brīdis) 180° Saule (Amale Klūnija)

Spēkā no 14.9.2014 līdz 2.10.2014, izklīdīs pēc 5 dienām

Spilgts un problemātisks planētu stāvoklis, kura periodā jārisina personības tēmas un ar tām saistītos vērtību, prioritāšu, mērķu jautājumus. Mijiedarbībā ar apkārtējiem vairāk uzmanības jāvelta tam, lai saskaņotu pozīcijas, rastu kopsaucējus uzskatos, saprastu to, kas ir kopīgs un atšķirīgs priekšstatos, un to, kur plāni sakrīt un atšķiras. Var gadīties saskarties ar pārspīlējumiem un ambīcijām, ar saasinātu pašvērtējumu un pašapziņu, ar lomu un nozīmju izpratnes problēmām. Taču šis periods dod labas iespējas paplašināt redzesloku aptvert kāda fakta vai pasākuma mērogus, kaut ko iegūt un apzināt. Veselības ziņā: vēlams vairāk uzmanības pievērst sirds—asinsvadu sistēmai, vielmaiņai, aknu darbībai.

Merkurs (Interesējošais brīdis) 60° Saturns (Amale Klūnija)

Spēkā no 27.9.2014 līdz 28.9.2014, izklīdīs pēc 1 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas palīdz domāt tuvāk realitātei, labāk pamatot viedokli un labāk izmantot pieredzi.
Šis faktors ir ļoti piemērots jebkāda rezultāta (vai produkta) noformēšanas posmam. Sekmējošs formalitāšu kārtošanā, kontaktos ar administrāciju, vecāko paaudzi... ar jebko kam piešķiram stingra balsta vai droša pamata lomu savā dzīvē.

Jupiters (Interesējošais brīdis) 90° Urāns (Amale Klūnija)

Spēkā no 24.9.2014 līdz 14.10.2014, izklīdīs pēc 17 dienām

Dinamisks faktors, kas vairo intensitāti un spriedzi, un rada tādus notikumu pavērsienus, kas liek pārskatīt līdzšinējas pozīcijas, ieceres un nākotnes vīzijas. Šis faktors liek pārvērtēt priekšstatus, apkopot jaunus faktus un izdarīt jaunus secinājumus. Varbūt atrisināt kādu problēmu saistītu ar vērtībām un nozīmēm, vai, pašvērtējumu un autoritātēm, tikt galā ar ticības vai pārliecības trūkumu, lai spertu soli tālāk. Šajā periodā jānotiek mērķu renovācijai, jārodas jaunai skaidrībai savos dzīves orientieros. Šajā periodā ieteicams sargāt savu un citu pašcieņu un izvairīties no hierarhiskiem konfliktiem (ar augstāk un zemāk stāvošiem).
Taču šim faktoram piemīt arī destruktīvs potenciāls, tādēļ dažādās dzīves jomās vajadzētu stingrāk ievērot drošības, satiksmes uc. noteikumus. Prātīgāk rīkoties ar sakaru un transporta līdzekļiem, dažādu ierīču vadības sistēmām. Veselības ziņā: vēlams vairāk uzmanības veltīt nervu sistēmai, vielmaiņai, asinsritei, aknu darbībai.

Jupiters (Interesējošais brīdis) 60° Plutons (Amale Klūnija)

Spēkā no 24.9.2014 līdz 14.10.2014, izklīdīs pēc 17 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas palīdz mērķtiecīgāk virzīties uz priekšu un tam ir tendence vairot iespējas un ieguvumus.
Šis faktors palīdz mobilizēt savus resursus un nodrošināt arī citu atbalstu.
Tas palīdz domāt tālredzīgāk, īstenot nodomus un ieceres un ir ļoti atbilstošs darba, mācību vai ceļojumu sākumam.

Urāns (Interesējošais brīdis) 60° Saule (Amale Klūnija)

Spēkā no 26.8.2014 līdz 20.11.2014, izklīdīs pēc 54 dienām

Harmonisks faktors, kas tonizē radošos spēkus un ļauj labāk reaģēt uz dzīves pavērsieniem, ienest savā dzīvē radošas pārmaiņas vai atklāt sev kaut ko jaunu. Šis faktors palīdz mācīties, paplašināt informācijas telpu un kontaktu loku.

Amale Klūnija
FaktorsAbsolūtie ° 
314°14°
257°17°
298°28°
317°17°
116°26°
86°26°
148°28°
226°16°
257°17°
196°16°
207°27°
31°
187°
91°
Interesējošais brīdis
FaktorsAbsolūtie ° 
184°
221°11°
209°29°
177°27°
249°
135°15°
230°20°
14°14°
335°
281°11°
223°13°
344°14°
199°19°
143°23°

Visi aspekti (40)
Dynamic (10)
  Aspekts Orbiss  
135° 135°  
90° 91°  
45° 44°  
45° 44°  
45° 46°  
90° 89°  
135° 134°  
180° 179°  
90° 91°  
90° 91°  
Harmonic (8)
  Aspekts Orbiss  
30° 30°  
30° 30°  
60° 60°  
60° 61°  
120° 121°  
60° 61°  
60° 61°  
30° 29°  
Karmic (5)
  Aspekts Orbiss  
80° 80°  
80° 80°  
20° 19°  
20° 19°  
20° 21°  
Creative (17)
  Aspekts Orbiss  
144° 144°  
72° 72°  
36° 36°  
108° 108°  
36° 36°  
36° 36°  
72° 72°  
36° 36°  
108° 108°  
36° 36°  
108° 107°  
108° 107°  
36° 37°  
72° 73°  
72° 73°  
72° 73°  
108° 109°  
Mažora aspekti (15)
Dynamic (5)
  Aspekts Orbiss  
90° 91°  
90° 89°  
180° 179°  
90° 91°  
90° 91°  
Harmonic (5)
  Aspekts Orbiss  
60° 60°  
60° 61°  
120° 121°  
60° 61°  
60° 61°  
Creative (5)
  Aspekts Orbiss  
72° 72°  
72° 72°  
72° 73°  
72° 73°  
72° 73°