PERSONĪGAIS IKDIENAS KALENDĀRS

Piemērs - iepazīšanās

Harmonija (49%)Spriedze (51%)Spriedze un harmonija
HarmonijaSpriedze15.0517.0519.0521.0523.0525.0527.0529.0531.0501.0603.0605.0607.0609.0611.0613.060%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Spriedze un harmonija nākamajām 30 dienām
Svarīgākie faktori
Faktors Punkti
1. Intelekts Un Saprašanās 1.91
2. Resursi 1.54
3. Seksualitāte 1.27
4. Emocionalitāte 0.92
5. Aktivitāte 0.9
6. Radošie Spēki 0.39

Svarīgākie faktori nākamajām 7 dienām

15.0516.0517.0518.0519.0520.0521.050.00.20.40.60.81.01.21.41.61.8Punkti

Svarīgāko planētu stāvokļu raksturojums

Marss (Interesējošais brīdis) 120° Jupiters (1-satikšanās)

Spēkā no 14.5.2008 līdz 15.5.2008, izklīdīs pēc 0 dienām

Harmonisks faktors, kas satur svētku un uzvaras elementu — tas sekmē ieguvumus un ieceru īstenošanos.
Faktors, kas ļauj sevi parādīt no labākās puses, paveikt kaut ko vērtīgu nākotnei, baudīt un paust cieņu vai tikties ar ietekmīgiem cilvēkiem.
Ļoti atbilstošs darbības uzsākšanai vai demonstrējumiem un prezentācijām; mācību, ceļojuma sākumam, vai attiecību uzlabošanai starp vadītājiem un padotajiem.

Mēness (Interesējošais brīdis) 0° Plutons (1-satikšanās)

Spēkā no 14.5.2008 līdz 15.5.2008, izklīdīs pēc 0 dienām

Planētu savienojums, kas paaugstina apstākļu spriedzi un saistīts ar transformāciju situācijām, kurās kaut kas jāpārvar vai no kaut kā jāatbrīvojas.
Enerģija, kas ikdienā uzkrājas, atgādina tvaiku lokomotīvē, un šis ir viens no planētu stāvokļiem, kas ļauj šo enerģiju vai nu atbrīvot, vai likt lietā.
Ja tas neizdodas, rodas destruktīvas situācijas.
Mājas darbos šis faktors ir ļoti piemērots dažādām sanitārām procedūrām, sakopšanai, teritorijas atbrīvošanai no jebkā lieka. Veselības ziņā: jārēķinās ar to, ka pieaug kopējā slodze uz organismu. Un šajā laikā vēlams saudzīgāk ar gremošanas un reproduktīvo sistēmu.

Merkurs (Interesējošais brīdis) 60° Saule (1-satikšanās)

Spēkā no 11.5.2008 līdz 17.5.2008, izklīdīs pēc 2 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas tonizē domāšanu un radošus spēkus, vairo atjautību un izdomu. Tas dod iespēju ienākt patīkamākām ziņām, interesantāk kontaktēt, vai iepazīties ar kaut ko jaunu; vieglāk manevrēt vai iepirkties.

Venēra (Interesējošais brīdis) 90° Mēness (1-satikšanās)

Spēkā no 13.5.2008 līdz 17.5.2008, izklīdīs pēc 2 dienām

Mazliet saspringts faktors, kas liek pārvarēt zināmas neveiklības vai neērtības, un brīžiem, liks vairāk pacensties, lai saskaņotu izjūtas un reakcijas ar konkrētas situācijas prasībām. Var rasties noskaņojuma svārstības vai izvēles problēmas, attieksmes izmaiņas vai kaprīzi noskaņojumi, var būt grūtības apvienot estētiskus un ērtuma kritērijus. Veselības ziņā: šajās dienās nevajadzētu pusdienot sliktā noskaņojumā.

Marss (Interesējošais brīdis) 120° Merkurs (1-satikšanās)

Spēkā no 12.5.2008 līdz 20.5.2008, izklīdīs pēc 5 dienām

Harmonisks faktors, kas uzlabo tonusu un ļauj rīkoties gudrāk un prasmīgāk. Šis planētu stāvoklis liek saskanīgāk darboties prātam un gribai, rīcībai un apdomībai. Un ļauj teorijai būt labākās attiecībās ar praksi.

Saule (Interesējošais brīdis) 90° Marss (1-satikšanās)

Spēkā no 13.5.2008 līdz 18.5.2008, izklīdīs pēc 3 dienām

Faktors, kas stimulē vitālos spēkus un ļauj aktīvāk sevi paust, taču kaut kā paasi un saspringti. Parasti rodas situācijas, kurās var radošāk apliecināt sevi, bet arī vairāk kairinājumu, nepacietības, asāku situāciju. Attiecībās vēlams izvairīties no liekas plātīšanās un pārmērīga individuālisma, kašķa meklēšanas, strīdu provocēšanas. Vēlams kontrolēt azartu, iztikt bez sadursmēm un dumja riska.
Ja izdodas aktivitāti likt lietā, šīs dienas var būt gan radošā, gan darbības ziņā auglīgas un produktīvas.
Šajās dienās vajadzētu prātīgāk rīkoties ar uguni, metālu, asiem priekšmetiem, viegli uzliesmojošiem materiāliem, mehānismiem. Veselības ziņā: vēlams vairāk uzmanības veltīt sirds—asinsvadu un muskuļu sistēmai, izvairīties no iekaisumiem un traumām.

Lilita (Interesējošais brīdis) 120° Merkurs (1-satikšanās)

Spēkā no 27.4.2008 līdz 25.5.2008, izklīdīs pēc 10 dienām

Harmonisks faktors, kurā zemapziņa sekmē domāšanu, palīdz gūt atbildes uz jautājumiem, rast atjautīgākus risinājumus.

Marss (Interesējošais brīdis) 120° Mezgls (1-satikšanās)

Spēkā no 10.5.2008 līdz 18.5.2008, izklīdīs pēc 3 dienām

Harmonisks faktors, kas palīdz paveikt kaut ko tādu, kas labi saskaņojas ar svarīgiem dzīves orientieriem, pamatievirzi un vadlīniju, ceļu un uzdevumiem.

Lilita (Interesējošais brīdis) 0° Mezgls (1-satikšanās)

Spēkā no 15.5.2008 līdz 16.5.2008, izklīdīs pēc 1 dienām

Liktenīgs, jeb karmisks faktors, kas paver iespējas izpausties ne visai gaišiem spēkiem, taču to izpausme ir saskaņā ar svarīgiem savas dzīves orietieriem un pamatievirzi, ceļu un uzdevumiem.

Lilita (Interesējošais brīdis) 120° Jupiters (1-satikšanās)

Spēkā no 6.5.2008 līdz 3.6.2008, izklīdīs pēc 19 dienām

Harmonisks faktors, kas palīdz tvert virzienu un rast risinājumus, izvēlēties taisnākus ceļus un atbilstošāku stratēģiju.

Saturns (Interesējošais brīdis) 60° Urāns (1-satikšanās)

Spēkā no 23.3.2008 līdz 12.6.2008, izklīdīs pēc 28 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas palīdz uzturēt stabilitāti kustībā un dzīves pavērsienos nezaudēt līdzsvaru. Šis faktors palīdz reformas veikt plānveidīgi un ritmiski, bet uzsākot jaunus pasākumus, rast pamatus atspērienam un gūt atbalstu.

Plutons (Interesējošais brīdis) 60° Urāns (1-satikšanās)

Spēkā no 25.1.2008 līdz 15.6.2008, izklīdīs pēc 31 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas palīdz saskaņot gribēšanu ar saprašanu un domāšanu ar varēšanu, faktors, kas sekmē gan intelektuālas gan realizācijas iespējas, kas palīdz labāk valdīt pār apstākļiem un vairāk darīt, lai kaut kas dzīvē mainītos. Šis faktors palīdz izmantot informācijas līdzekļus un sabiedriskos kontaktus, resursus un tehnoloģijas.

Jupiters (Interesējošais brīdis) 120° Venēra (1-satikšanās)

Spēkā no 30.3.2008 līdz 19.6.2008, izklīdīs pēc 35 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas palīdz saskaņot vēlmes un ieceres, prestiža un gaumes jautājumus un paaugstina izredzes uz veiksmi, panākumiem vai labu izvēli. Tas vairo iespējas tikties ar patīkamiem vai ietekmīgiem cilvēkiem un ļauj, gan parādīt sevi no labākās puses, gan gūt simpātiju vai cieņas apliecinājumus. Šī faktora periodu der ņemt vērā plānojot jebkādus pasākumus.

Saturns (Interesējošais brīdis) 90° Mezgls (1-satikšanās)

Spēkā no 9.3.2008 līdz 26.6.2008, izklīdīs pēc 42 dienām

Problemātisks faktors, kas saasina jautājumu par patreizējā dzīves modeļa atbilstību svarīgiem savas dzīves orientieriem, savam ceļam un uzdevumiem.

Neptūns (Interesējošais brīdis) 0° Marss (1-satikšanās)

Spēkā no 25.4.2008 līdz 28.6.2008, izklīdīs pēc 44 dienām

Planētu savienojums, kura periodā emocionāla aktivitāte pieaug, bet aktīvai darbībai kļūst nepieciešama lielāka koncentrēšanās vai lielāka psiholoģiska motivācija. Lēmumu pieņemšanai, brīžiem var trūkt apņēmības, darbības tempi var kristies un iestigt. Dzīvē var ienākt vairāk destruktīva rakstura notikumu, un vienlaicīgi pieaugt iespaidu un saviļņojumu, pārdzīvojumu un izjūtu intensitāte.
Šīs faktors var stimulēt darbības maiņu, piemēram, likt uzsākt kaut ko tādu, kas vairāk motivē vai sniedz lielāku emocionālu gandarījumu.
Tā kā faktors tomēr ir ne visai konstruktīvs, šajā periodā saglabājas riska fons. Tādēļ derētu stingrāk ievērot drošības, satiksmes uc. noteikumus. Uzmanīgāk apieties ar karstiem vai viegli uzliesmojošiem šķidrumiem, toksiskām vielām, agresīviem medikamentiem. Vairāk uzmanības jāvelta metāla saskarsmei ar mitrumu. Prātīgāk jālieto alkohols un jebkādas reibinošas vielas. No veselības viedokļa: jāizvairās no infekcijām un iekaisumiem, der fiziski vingrinājumi muskuļu tonusa paaugstināšanai, vairāk uzmanības jāvelta arī asinsritei.

Urāns (Interesējošais brīdis) 60° Venēra (1-satikšanās)

Spēkā no 1.4.2008 līdz 1.10.2008, izklīdīs pēc 139 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas palīdz pozitīvāk uzņemt jaunus dzīves izaicinājumus un optimistiskāk reaģēt uz apstākļu pavērsieniem. Faktors, kas palīdz ieviest jauninājumus, labāk izmantot informācijas vidi un tehnoloģijas, patīkamāk justies sabiedrībā un emocionāli brīvāk kontaktēt. Šī perioda planētu zīmējumā — sekmējošs akcents.

1-satikšanās
FaktorsAbsolūtie ° 
15°15°
318°18°
51°21°
325°25°
102°12°
211°
251°11°
187°
206°26°
23°23°
242°
336°
Interesējošais brīdis
FaktorsAbsolūtie ° 
55°25°
186°
76°16°
48°18°
123°
292°22°
151°
351°21°
324°24°
270°
221°11°
321°21°
323°23°
243°

Visi aspekti (60)
Conjunction (3)
  Aspekts Orbiss  
0°  
0°  
0°  
Dynamic (13)
  Aspekts Orbiss  
90° 90°  
45° 45°  
90° 90°  
135° 135°  
90° 90°  
135° 135°  
90° 91°  
45° 44°  
90° 91°  
45° 44°  
135° 134°  
135° 136°  
135° 136°  
Harmonic (16)
  Aspekts Orbiss  
60° 60°  
150° 150°  
120° 120°  
120° 120°  
30° 30°  
60° 60°  
60° 60°  
60° 59°  
120° 121°  
120° 119°  
120° 119°  
150° 151°  
120° 119°  
60° 61°  
60° 59°  
120° 119°  
Karmic (14)
  Aspekts Orbiss  
40° 40°  
40° 40°  
20° 20°  
40° 40°  
40° 41°  
80° 79°  
80° 81°  
20° 21°  
80° 79°  
40° 39°  
40° 41°  
20° 19°  
20° 21°  
80° 81°  
Creative (14)
  Aspekts Orbiss  
72° 72°  
72° 72°  
72° 72°  
72° 72°  
36° 36°  
108° 108°  
72° 72°  
144° 143°  
108° 109°  
72° 71°  
72° 73°  
72° 73°  
36° 37°  
144° 145°  
Mažora aspekti (35)
Dynamic (8)
  Aspekts Orbiss  
90° 90°  
90° 90°  
90° 90°  
90° 91°  
0°  
90° 91°  
0°  
0°  
Harmonic (13)
  Aspekts Orbiss  
60° 60°  
120° 120°  
120° 120°  
60° 60°  
60° 60°  
60° 59°  
120° 121°  
120° 119°  
120° 119°  
120° 119°  
60° 61°  
60° 59°  
120° 119°  
Karmic (6)
  Aspekts Orbiss  
40° 40°  
40° 40°  
40° 40°  
40° 41°  
40° 39°  
40° 41°  
Creative (8)
  Aspekts Orbiss  
72° 72°  
72° 72°  
72° 72°  
72° 72°  
72° 72°  
72° 71°  
72° 73°  
72° 73°