PERSONĪGAIS IKDIENAS KALENDĀRS

Piemērs - iepazīšanās (2)

Harmonija (71%)Spriedze (29%)Spriedze un harmonija
HarmonijaSpriedze01.0503.0505.0507.0509.0511.0513.0515.0517.0519.0521.0523.0525.0527.0529.050%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Spriedze un harmonija nākamajām 30 dienām
Svarīgākie faktori
Faktors Punkti
1. Seksualitāte 4.5
2. Aktivitāte 3.17
3. Resursi 3
4. Emocionalitāte 2.13
5. Intelekts Un Saprašanās 1.63
6. Radošie Spēki 1.53

Svarīgākie faktori nākamajām 7 dienām

30.0401.0502.0503.0504.0505.0506.0501234Punkti

Svarīgāko planētu stāvokļu raksturojums

Saule (Interesējošais brīdis) 180° Merkurs (Cilvēks)

Spēkā no 28.4.2012 līdz 3.5.2012, izklīdīs pēc 3 dienām

Problemātisks planētu stāvoklis, kura periodā jārisina personības un sapratnes jautājumi. Var rasties situācijas, kurās nav skaidrs: vai ieņemt radošu vai kritisku pozīciju; pasniegt sevi kā personību, vai, paskatīties ka viss izskatās no malas; var nākties saskarties ar egocentrismu, vai, jāpārvar neizlēmība, var bŗīžiem trūkt pašapziņas, vai, saprašanas. Šajās dienās, iespējams, ar kādu jātiekas un jānoregulē attiecības. Veselības ziņā: šis faktors liek veltīt uzmanību sirds—asinsvadu, nervu un elpošanas sistēmām.

Merkurs (Interesējošais brīdis) 60° Marss (Cilvēks)

Spēkā no 30.4.2012 līdz 1.5.2012, izklīdīs pēc 1 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas atvieglo kontaktus un uzlabo manevrēšanas spēju, un ļauj saskanīgāk darboties nervu un muskuļu sistēmām («domāts—darīts»). Šis planētu stāvoklis palīdz saprātīgāk reaģēt un pieņemt gudrākus lēmumus, veiksmīgāk saistīt teoriju ar praksi un uzmanīgāk lasīt instrukcijas, veiklāk rīkoties ar instrumentiem un tehniku.

Marss (Interesējošais brīdis) 60° Venēra (Cilvēks)

Spēkā no 25.3.2012 līdz 5.5.2012, izklīdīs pēc 5 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas uzlabo tonusu un noskaņojumu, saskaņo vēlamo ar darāmo un izvēli ar rīcību. Šis faktors palīdz labāk kontaktēt un veidot attiecības un ir piemērots dažādu tikšanos, tusiņu un randiņu plānošanai. Par cik iesaistītās planētas ir saistītas vīrišķo un sievišķo sākotni, šis faktors vairo personīgo pievilcību.

Jupiters (Interesējošais brīdis) 120° Saturns (Cilvēks)

Spēkā no 20.4.2012 līdz 5.5.2012, izklīdīs pēc 5 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas uzlabo dzīves procesu ritmu, palīdz drošāk virzīties uz priekšu un strādāt pie ilgtspējīgiem projektiem. Tas ļauj veiksmīgāk saistīt reālo ar iespējamo, nākotnes iecerēs izmantot iegūto pieredzi un abstraktas idejas piemērot konkrētiem apstākļiem.
Labi der juridisku jautājumu risināšanai, formalitāšu kārtošanai, mijiedarbībai ar varas pārstāvjiem. Ļoti piemērots mācību vai ceļojumu plānošanai un piemērots, lai kaut kam perspektīvā šobrīd liktu drošus pamatus.

Marss (Interesējošais brīdis) 60° Saule (Cilvēks)

Spēkā no 20.4.2012 līdz 9.5.2012, izklīdīs pēc 9 dienām

Harmonisks stāvoklis, kas ļauj saskanīgāk izmantot radošos un aktīvos spēkus. Tas uzlabo tonusu, ļauj justies pārliecinošāk un drošāk sevi paust.

Marss (Interesējošais brīdis) 180° Mēness (Cilvēks)

Spēkā no 28.4.2012 līdz 13.5.2012, izklīdīs pēc 13 dienām

Problemātisks planētu stāvoklis, kas prasa vairāk uzmanības, lai adekvāti reaģētu uz apstākļu izaicinājumiem. Jāpieliek zināmas pūles, lai aktivitāte būtu atbilstoša situācijai, rīcība nevienam neradītu neērtības, iniciatīva nekonfliktētu ar drošību. Brīžiem var kaitināt infantilisms, varbūt, jāsastopas ar izaicinošām izpausmēm, vai, pārlieku sparīgu uzvedību. Šajās dienās vēlams uzmanīgāk darboties ar mehānismiem, metālu un uguni. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no iekaisumiem, gremošanas traucējumiem, traumatisma.

Marss (Interesējošais brīdis) 120° Urāns (Cilvēks)

Spēkā no 28.4.2012 līdz 13.5.2012, izklīdīs pēc 13 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas vairo domāšanas un rīcības atbilstību, uzlabo reakciju, paaugstina rīcības brīvību.
Šis faktors palīdz adekvāti reaģēt uz apstākļu pavērsieniem un harmoniskāk realizēt spontānas idejas un impulsus. Šis faktors palīdz labāk darboties jaunos apstākļos vai ieviest dzīvē jauninājumus.

Plutons (Interesējošais brīdis) 60° Merkurs (Cilvēks)

Spēkā no 22.2.2012 līdz 30.5.2012, izklīdīs pēc 30 dienām

Harmonisks faktors, kas palīdz kontaktēt un domāt, vieglāk tvert to realitātes pusi, kas slēpjas aiz izkārtnēm, fasādēm un uzrakstiem uz iepakojuma. Šis faktors palīdz rast atjautīgākus risinājumus resursu jautājumos, un ļauj labāk valdīt par apstākļiem un prasmīgāk rīkoties.

Urāns (Interesējošais brīdis) 90° Urāns (Cilvēks)

Spēkā no 1.4.2012 līdz 7.6.2012, izklīdīs pēc 38 dienām

Ilgāka perioda saspringts planētu stāvoklis, kas mazina stabilitāti un paaugstina dzīves norišu dinamiku, vairo intelektuālu spriedzi un rada asākus notikumu pavērsienus. Šī faktora periods sola pārmaiņas dažādās dzīves jomās: darbībā un izglītībā, kontaktu lokā un informācijas vidē. Tas nes atklājumus un domāšanas līmeņa izmaņas. Apzināmā pasaule kļūst plašāka, tajā atklājas jaunas un līdz šim nezināmas puses un dzīves dimensijas. Šī faktora periods ir nemierīgs, taču tas ir interesants un tajā ir iespējas inovācijām un reformām.
Nevar nerēķināties ar to, ka šajā periodā pastāv zināmi riski, tādēļ ieteicams stingrāk ievērot drošības, satiksmes uc. noteikumus. Prātīgāk rīkoties ar elektroierīcēm un mehānismiem, sakaru un transporta līdzekļiem. Veselības ziņā: jāizvairās no nervu pārslodzēm un jāvelta laiks relaksācijai. Jāņem vērā, ka organismā pastāvīgi krājas lieks elektrības daudzums, ar kuru jātiek galā, piemēram vairāk dzerot vairāk karsta vai apmeklējot pirti.

Mezgls (Interesējošais brīdis) 90° Mēness (Cilvēks)

Spēkā no 17.3.2012 līdz 10.6.2012, izklīdīs pēc 41 dienām

Problemātisks planētu stāvoklis, kas rada ne visai ērtus apstākļus un liek vairāk papulēties, lai pielāgotos šī laika prasībām. Var rasties vēlme pēc lielāka ģimenes un tuvinieku atbalsta, taču vēlams neiekrist infantilās reakcijās.

Cilvēks
FaktorsAbsolūtie ° 
215°
336°
220°10°
214°
74°14°
132°12°
289°19°
276°
282°12°
227°17°
213°
117°27°
302°
250°10°
Interesējošais brīdis
FaktorsAbsolūtie ° 
40°10°
142°22°
15°15°
79°19°
155°
50°20°
205°25°
332°
279°
223°13°
338°
245°
45°15°

Visi aspekti (48)
Dynamic (13)
  Aspekts Orbiss  
45° 45°  
180° 180°  
90° 90°  
135° 135°  
90° 91°  
90° 91°  
180° 179°  
135° 134°  
45° 44°  
135° 134°  
135° 136°  
135° 134°  
135° 134°  
Harmonic (19)
  Aspekts Orbiss  
30° 30°  
150° 150°  
30° 30°  
150° 150°  
30° 30°  
60° 60°  
30° 29°  
30° 29°  
60° 59°  
150° 149°  
60° 59°  
60° 59°  
120° 119°  
120° 121°  
150° 151°  
30° 31°  
120° 121°  
30° 31°  
60° 59°  
Karmic (3)
  Aspekts Orbiss  
80° 79°  
80° 81°  
40° 39°  
Creative (13)
  Aspekts Orbiss  
72° 72°  
36° 36°  
108° 108°  
108° 108°  
72° 72°  
72° 72°  
144° 145°  
72° 73°  
72° 73°  
36° 37°  
72° 71°  
72° 73°  
72° 71°  
Mažora aspekti (22)
Dynamic (5)
  Aspekts Orbiss  
180° 180°  
90° 90°  
90° 91°  
90° 91°  
180° 179°  
Harmonic (8)
  Aspekts Orbiss  
60° 60°  
60° 59°  
60° 59°  
60° 59°  
120° 119°  
120° 121°  
120° 121°  
60° 59°  
Karmic (1)
  Aspekts Orbiss  
40° 39°  
Creative (8)
  Aspekts Orbiss  
72° 72°  
72° 72°  
72° 72°  
72° 73°  
72° 73°  
72° 71°  
72° 73°  
72° 71°