PERSONĪGAIS IKDIENAS KALENDĀRS

Piemērs - Cilvēks (ceļojums uz mācību vietu)

Harmonija (58%)Spriedze (42%)Spriedze un harmonija
HarmonijaSpriedze03.1005.1007.1009.1011.1013.1015.1017.1019.1021.1023.1025.1027.1029.1031.100%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Spriedze un harmonija nākamajām 30 dienām
Svarīgākie faktori
Faktors Punkti
1. Resursi 2.85
2. Radošie Spēki 2.41
3. Aktivitāte 1.33
4. Intelekts Un Saprašanās 1.04
5. Emocionalitāte 1.04
6. Seksualitāte 0.74

Svarīgākie faktori nākamajām 7 dienām

02.1003.1004.1005.1006.1007.1008.100.00.51.01.52.02.53.0Punkti

Svarīgāko planētu stāvokļu raksturojums

Mēness (Interesējošais brīdis) 90° Merkurs (Cilvēks)

Spēkā no 2.10.2002 līdz 2.10.2002, izklīdīs pēc 0 dienām

Dažu stundu faktors, kas liek nedaudz vairāk pacensties, lai harmonizētu nervu sistēmu un sajūtas, domāšanu un adekvātu uzvedību. Var rasties zināmas neērtības, saraustītas situācijas, ne visai gludi kontakti. Derētu neko nesajaukt, neapjukt, uzmanīgāk apieties ar transporta un sakaru līdzekļiem. No veselības viedokļa: šajā laikā vēlams ieturēt maltīti mierīgos apstākļos un pie ēdamgalda nerisināt nekādas problēmas.

Saule (Interesējošais brīdis) 180° Venēra (Cilvēks)

Spēkā no 1.10.2002 līdz 2.10.2002, izklīdīs pēc 0 dienām

Problemātisks planētu stāvoklis, kas liek vairāk pacensties, lai saskaņotu vitālos un emocionālos spēkus. Var gadīties, ka jāatrisina kāda attiecību un personības problēma. Var rasties pagrūtas izvēles situācijas, vai situācijas, kurās jāizšķiras: izpausties vai ieņemt vērtējošu pozīciju. Iespējams, jātiek skaidrībā par cilvēku atšķirīgām attieksmēm, vai jātiek galā ar vēlmju atšķirībām. Brīžiem apkārtējo izpausmes var mulsināt gaumi, citkārt nav viegli būt apmierinātam ar sevi. Veselības ziņā: vairāk uzmanības prasa sirds—asinsrites sistēma.

Mēness (Interesējošais brīdis) 60° Plutons (Cilvēks)

Spēkā no 2.10.2002 līdz 2.10.2002, izklīdīs pēc 0 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas palīdz vieglāk pielāgoties, dabiskāk reaģēt uz dinamisku vidi un paaugstinātu slodzi.

Marss (Interesējošais brīdis) 180° Marss (Cilvēks)

Spēkā no 29.9.2002 līdz 5.10.2002, izklīdīs pēc 3 dienām

Spilgts un spēcīgs planētu stāvoklis, kas kāpina dzīves norišu dinamiku, saasina aktīvos spēkus un paaugstina rīcības spēju, taču kustoties šajās dienās, vairāk uzmanības jāpievērš manevrēšanai un jāseko, lai aktīvie spēki tiktu vērsti konstruktīvi. Jo šī faktora dinamika var provocēt konfrontācijas vai agresīvas situācijas; problēmu risināšana, var nemanāmi pāriet vaininieku vai raganu medībās, no kā vajadzētu izvairīties, jo ir iespējas paveikt kaut ko labāku.
Nevar nerēķināties ar to, ka šim faktoram piemīt destruktīvs potenciāls, tādēļ dažādās dzīves situācijās derētu stingrāk ievērot drošības, satiksmes uc. noteikumus. Uzmanīgāk rīkoties ar mehānismiem, metālu, asiem priekšmetiem un viegli uzliesmojošiem materiāliem. Veselības ziņā: pievērst uzmanību muskuļaudiem, izvairīties no iekaisumiem un miesas bojājumiem.

Venēra (Interesējošais brīdis) 180° Merkurs (Cilvēks)

Spēkā no 25.9.2002 līdz 6.10.2002, izklīdīs pēc 4 dienām

Problemātisks planētu stāvoklis, kas liek veltīt vairāk uzmanības racionālas un emocionālas pozīcijas saskaņošanai. Šajās dienās attieksme var nesaderēties ar argumentiem, bet racionāli apsvērumi var ignorēt vēlmes. Prāts un jūtas var mēģināt viens otru aizstāt, vai, vilkt katrs uz savu pusi, bet tiem jāatrod kopīga valoda. Šajās dienas varbūt arī oficiāli par kaut ko jāvienojas un jāparaksta kāds līgums.

Saule (Interesējošais brīdis) 60° Saturns (Cilvēks)

Spēkā no 30.9.2002 līdz 5.10.2002, izklīdīs pēc 3 dienām

Harmonisks faktors, kas palīdz personībai izpausties atbilstoši situācijai un labāk izmantot apstākļus. Faktors, kas palīdz radošiem spēkiem labāk sevi paust dotajā formātā, iekļauties termiņos vai pieņemtās kārtības rāmjos.
Šis faktors dod iespējas veiksmīgāk izmantot pieredzi, kaut ko sakārtot vai noformēt, veikt formālas procedūras, uzlabot attiecības priekšniecību vai vecākās paaudzes cilvēkiem.

Merkurs (Interesējošais brīdis) 40° Urāns (Cilvēks)

Spēkā no 29.9.2002 līdz 5.10.2002, izklīdīs pēc 3 dienām

Riskants planētu stāvoklis, kas vairo grūti prognozējamus un negaidītus apstākļu pavērsienus.

Merkurs (Interesējošais brīdis) 120° Lilita (Cilvēks)

Spēkā no 30.9.2002 līdz 13.10.2002, izklīdīs pēc 11 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas palīdz labāk izmantot prātu: rast atjautīgākus risinājumus, veiksmīgākas kombinācijas, veiklākus manevrus. Un ļauj labāk izmantot intuīciju, piemēram, apjaust — ko otrs domā ar to, ko saka.

Jupiters (Interesējošais brīdis) 60° Plutons (Cilvēks)

Spēkā no 23.9.2002 līdz 14.10.2002, izklīdīs pēc 12 dienām

Harmonisks planētu stāvoklis, kas palīdz mērķtiecīgāk virzīties uz priekšu un tam ir tendence vairot iespējas un ieguvumus.
Šis faktors palīdz mobilizēt savus resursus un nodrošināt arī citu atbalstu.
Tas palīdz domāt tālredzīgāk, īstenot nodomus un ieceres un ir ļoti atbilstošs darba, mācību vai ceļojumu sākumam.

Lilita (Interesējošais brīdis) 120° Neptūns (Cilvēks)

Spēkā no 18.9.2002 līdz 17.10.2002, izklīdīs pēc 15 dienām

Harmonisks faktors, kas aktivizē dvēseles spēkus un ļauj intuitīvi tvert situācijas noskaņojumu, emocionālo klimatu, just gaisotni.

Urāns (Interesējošais brīdis) 60° Saule (Cilvēks)

Spēkā no 19.7.2002 līdz 21.10.2002, izklīdīs pēc 19 dienām

Harmonisks faktors, kas tonizē radošos spēkus un ļauj labāk reaģēt uz dzīves pavērsieniem, ienest savā dzīvē radošas pārmaiņas vai atklāt sev kaut ko jaunu. Šis faktors palīdz mācīties, paplašināt informācijas telpu un kontaktu loku.

Jupiters (Interesējošais brīdis) 90° Merkurs (Cilvēks)

Spēkā no 29.9.2002 līdz 21.10.2002, izklīdīs pēc 19 dienām

Faktors, kas liek nedaudz vairāk papūlēties, lai saprastu kas notiek? un sekotu mērķiem un iecerēm. Brīžiem var būt grūtības orientēties notiekošajā, no fragmentiem veidot kopainu, secināt. Jāpieliek zināmas pūles, lai saskaņotu taktiku un stratēģiju, un nejauktu mērķus ar līdzekļiem. Var gadīties svārstību brīži, kā ceļotājam, kurš konstatē, ka viņam trūkst orientieru, vai neprecīza apvidus karte. Dažādās darbības jomās šajā periodā vairāk jāseko kustību koordinācijai. Dažādās ierīcēs: ritošajām, kustīgajām daļām, kontaktiem, vadības sistēmām. Veselības ziņā: vairāk uzmanības jāvelta nervu un elpošanas sistēmām, zarnu un aknu darbībai. Rokām.

Mezgls (Interesējošais brīdis) 60° Venēra (Cilvēks)

Spēkā no 18.9.2002 līdz 3.11.2002, izklīdīs pēc 32 dienām

Harmonisks faktors, kas palīdz labāk vērtēt šī perioda norises, veikt atbilstošāku izvēli, un kaut ko darīt, lai uzlabotu vai veidotu attiecības.

Plutons (Interesējošais brīdis) 0° Neptūns (Cilvēks)

Spēkā no 8.5.2002 līdz 29.11.2002, izklīdīs pēc 58 dienām

Nopietns planētu savienojums, kas kāpina dzīves norišu dinamiku un vairo psiholoģisku spriedzi. Viena no abām planētām ir saistīta ar transformācijām, tātad, sola pārmaiņas. Transformācijas parasti aktivizējas ciešāk saskaroties ar tādām svarīgām tēmām kā resursi un vara, dzīvība un nāve, sekss un ētika, savu un citu interešu neatbilstība. Tad nākas par kaut ko izšķirties un pieņemt lēmumus, un nereti, lai spertu soli uz priekšu, kaut ko upurēt un atstāt pagātnē... Otra no planētām aktivizē dvēseles norises: notiekošais šajā periodā jūtamāk skar, emocionāli dziļāk iespaido un izraisa iekšēju reakciju ķēdes, tā ka, diez vai iztiks bez nopietniem pārdzīvojumiem vai dvēseles saviļņojumiem.
Šis faktors palīdz uztaustīt sevī kaut ko, kas līdz šim slēpās savas būtnes dzīlēs līdzīgi derīgiem izrakteņiem. Brīžiem atklāt kaut ko tiešām izcilu, augstu, daiļu, unikālu, varbūt garīgu. Protams, ne tikai to, dažbrīd sevī atklāsies ne visai patīkamas puses: kā metalurgam būs jāpārkausē iežu sārņi, no kaut kā sevī jāatbrīvojas, lai gūtu kaut ko augstvērtīgu.
Jārēķinās, ka šim planētu savienojumam piemīt destruktīvs potenciāls, tādēļ dažādos apstākļos vēlams ievērot drošības, satiksmes uc. noteikumus. Uzmanīgāk rīkoties ar degvielu, viegli uzliesmojošiem materiāliem, agresīvu ķīmiju, arī ar ūdens stihiju jebkādās tās izpausmēs, piemēram, sargāties no lieka mitruma. No veselības viedokļa: vēlams vairāk uzmanības veltīt reproduktīvai sistēmai, organisma šķidrumam, asinsritei.

Urāns (Interesējošais brīdis) 120° Mezgls (Cilvēks)

Spēkā no 10.9.2002 līdz 26.12.2002, izklīdīs pēc 85 dienām

Harmonisks faktors, kas šī perioda atklājumus un jauninājumus, pielecienus un pavērsienus palīdz saskaņot ar svarīgiem dzīves orientieriem, pamatievirzi un vadlīniju, ceļu un uzdevumiem.

Mezgls (Interesējošais brīdis) 60° Saturns (Cilvēks)

Spēkā no 24.9.2002 līdz 7.1.2003, izklīdīs pēc 97 dienām

Harmonisks faktors, kas šī laika norisēs vairo stabilitāti, dara vērtīgāku līdzšinējo pieredzi, un var teikt, ļauj izpausties pozitīvai karmai.

Neptūns (Interesējošais brīdis) 180° Saturns (Cilvēks)

Spēkā no 15.1.2002 līdz 9.2.2003, izklīdīs pēc 130 dienām

Nopietns planētu stāvoklis, kas rada psiholoģiski sarežģītākas attiecības ar realitāti. Var pieaugt apstākļu spiediens un lielākas pūles jāpieliek, lai pieņemtu kādu faktu vai realitātes fragmentu. Sistēmu rāmji vai prasības, pieņemtās normas vai kārtība var konfliktēt ar iekšējiem noskaņojumiem. Var saasināties pretrunas starp subjektīvo un objektīvo laiku. Šajā periodā karmas spēki var likt kārtot kādas pagātnes saistības, vecus rēķinus vai parādus. Vēlams izvairīties no iekšējas kurnēšanas un protestiem pret likteni, vēlams nekrāt neapmierinātību, sarūgtinājumus. Un pacensties, lai dzīves veids un pastāvēšana nav pretrunā ar Dzīvības likumiem. Pacensties rast to dzīves mērogu, kurā notiekošais gūst jēgu. Veselības ziņā: vairāk uzmanības jāpievērš mugurkaulam, locītavām, zobiem, asinsritei. Aukstā gadalaikā vairāk jāsargājas no mitruma un aukstuma. Jārēķinās ar infekciju un saindēšanās risku.

Cilvēks
FaktorsAbsolūtie ° 
26°26°
43°13°
10°10°
351°21°
62°
129°
220°10°
255°15°
192°12°
206°26°
31°
204°24°
59°29°
Interesējošais brīdis
FaktorsAbsolūtie ° 
189°
132°12°
179°29°
224°14°
171°21°
132°12°
89°29°
325°25°
308°
255°15°
218°
273°
70°10°
15°15°

Visi aspekti (53)
Conjunction (1)
  Aspekts Orbiss  
0°  
Dynamic (16)
  Aspekts Orbiss  
180° 180°  
45° 45°  
135° 136°  
135° 134°  
45° 44°  
90° 89°  
135° 136°  
90° 89°  
45° 46°  
180° 179°  
90° 89°  
135° 136°  
180° 179°  
90° 89°  
45° 44°  
180° 179°  
Harmonic (15)
  Aspekts Orbiss  
120° 120°  
30° 30°  
120° 120°  
60° 60°  
60° 60°  
60° 60°  
150° 150°  
60° 60°  
150° 149°  
120° 121°  
30° 31°  
120° 119°  
60° 59°  
60° 61°  
30° 31°  
Karmic (8)
  Aspekts Orbiss  
20° 20°  
40° 40°  
40° 39°  
80° 79°  
80° 81°  
20° 21°  
40° 41°  
80° 79°  
Creative (13)
  Aspekts Orbiss  
72° 72°  
72° 72°  
144° 144°  
144° 144°  
108° 109°  
72° 73°  
72° 73°  
108° 107°  
36° 37°  
36° 37°  
36° 35°  
144° 145°  
36° 35°  
Mažora aspekti (26)
Dynamic (9)
  Aspekts Orbiss  
180° 180°  
0°  
90° 89°  
90° 89°  
180° 179°  
90° 89°  
180° 179°  
90° 89°  
180° 179°  
Harmonic (10)
  Aspekts Orbiss  
120° 120°  
120° 120°  
60° 60°  
60° 60°  
60° 60°  
60° 60°  
120° 121°  
120° 119°  
60° 59°  
60° 61°  
Karmic (3)
  Aspekts Orbiss  
40° 40°  
40° 39°  
40° 41°  
Creative (4)
  Aspekts Orbiss  
72° 72°  
72° 72°  
72° 73°  
72° 73°